: مسیر شما
🔸کتاب «دِین» با حضور مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری و علیرضا مسرتی نویسنده کتاب در باشگاه…