: مسیر شما
🔸نمونه ای از غذاهای تایلندی‌ها که بانوان تیم ملی والیبال با آن در رقابت‌های انتخابی…