: مسیر شما
🔸تهدید ترکیه مبنی بر بستن خط انتقال نفت اقلیم کردستان عراق، بهای نفت را در…