تعرفه تبلیغات در best assignment help website australiaسایت بامداد

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید / معرفی جایگاههاessay on responsibilityی تبلیغاتی

۰۲۱۴۱۹۷۴ داخلی ۲

 

رپورتاژ یک ماهه دو ماهه سه ماهه شش ماهه مادام العمر
درج رپورتاژآگهی   ….    ….    …. ۳۹۸٫۰۰۰ تومان ۵۹۸٫۰۰۰ تومان
بدون درج رپورتاژآگهی    ….    ….    …. ۷۴۸٫۰۰۰ تومان ۹۹۸٫۰۰۰ تومان

 

بنر تبلیغاتی یک ماهه دو ماهه سه ماهه شش ماهه مادام العمر
جایگاه A1 ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان    ….    ….
جایگاه A2 ۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۰۰٫۰۰ تومان ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان    ….    ….
جایگاه A3 ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان    ….    ….