نقدینگی بهمن ماه به مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید | بامداد | پایگاه خبری تحلیلی بامداد | اقتصادی
: مسیر شما
اقتصادی نقدینگی بهمن ماه به مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

نقدینگی بهمن ماه به مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

بامداد| جداول آماری بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی در بهمن ماه سال ۹۶ از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

تازه ترین آمار اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی در بهمن ماه سال قبل از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
این آمار همچنین بیانگر رشد ۲۳ درصدی نقدینگی نسبت به بهمن سال ۹۵ و همچنین رشد ۱۸٫۸ درصدی نسبت به اسفند سال ۹۵ است.
حجم پول در این دوره به ۱۸۵۳٫۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۱۹٫۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳٫۷ درصد رشد یافته است.
همچنین میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال جاری به ۱۳۰۴۳٫۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۹٫۶ درصد رشد داشته است.

منبع: تسنیم