مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم مطهر رضوی|بامداد
: مسیر شما
گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم مطهر رضوی