مثل قارون فکر نکنیم!|بامداد
: مسیر شما
تیتر سه مثل قارون فکر نکنیم!

بامداد – آیت ا… جوادی آملی درباه افرادی که اسلامی حرف می ‌زنند ولی قارونی فکر می ‌کند، می گویند:
آن چه در مسئله توحید مشکل ماست یا قارونی فکر کردن است یا فرعونی فکر کردن، مشکل ما همین دو غُدّه است؛ بعضی از ما هر کار خیری که انجام دادیم خودمان را می‌ بینیم و آن مبدأ خلاق و فیاض را نمی ‌بینیم! می‌گوییم من خودم درس خواندم، من خودم تلاش کردم، با این که اصلِ هویت ما، این هوش ما، این عقل ما، این درایت ما، این حافظه ما، این توفیقات پدر و مادر و داشتن استاد خوب، شاگرد خوب، رفیق خوب، هم‌حجره خوب همه این ها نعمت ‌هایی است که خدا به انسان داده. اگر کسی خدای ناکرده این چنین فکر کند بگوید من خودم زحمت کشیدم به این جا رسیدم این اسلامی حرف می‌ زند ولی قارونی فکر می ‌کند چون قارون هم همین را می‌گفت، می‌گفت من خودم درس اقتصاد می ‌دانستم لذا ثروت پیدا کردم. ما حق نداریم که اسلامی حرف بزنیم و بگوییم مسلمانیم ولی قارونی فکر کنیم و بگوییم من خودم ۱۰ سال زحمت کشیدم و به این جا رسیدم!
منبع:خراسان