طنز فرفری از تعجب وزیر تا تعقیب مرتضوی در شمال | بامداد | پایگاه خبری تحلیلی بامداد | اجتماعی
: مسیر شما
اجتماعی طنز فرفری از تعجب وزیر تا تعقیب مرتضوی در شمال

طنز فرفری از تعجب وزیر تا تعقیب مرتضوی در شمال

بامداد: در کشوری که رفتن به گیلان مساوی با مرگ است، علی کوچولو به «من و تو» می رود و مرتضوی دور از چشم زنش به شمال می گریزد!

منبع: فردا