آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک مافوق صوت روسیه | بامداد | پایگاه خبری تحلیلی بامداد | سیاسی بین الملل
: مسیر شما
سیاسی بین الملل آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک مافوق صوت روسیه

آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک مافوق صوت روسیه

بامداد| روسیه نسل جدید موشک مافوق صوت خود را با موفقیت از یک جنگنده میگ شلیک کرد.

فیلم آزمایش موشک جدید روسیه را مشاهده کنید.

منبع: آخرین خبر